ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (planeringsunderlag_o_strategier)

Myrskyddsplan (0)
Myrskyddsplan_1994 (1)
Statlig_Natur_och_Urskogsinventering (2)
Nationalparksplan (3)
Stora_skogsagares_markinnehav (4)
Naturvårdsverket Naturvårdsverket
Övriga statliga verk och myndigheter Övriga statliga verk och myndigheter
Sveaskog Sveaskog
SCA SCA
Holmen skog AB Holmen skog AB
Bergvik skog väst AB Bergvik skog väst AB
Bergvik skog öst AB Bergvik skog öst AB
BillerudKorsnäs AB BillerudKorsnäs AB
Kommuner Kommuner
Kyrkan Kyrkan
Allmännings- och besparingsskogar Allmännings- och besparingsskogar
Övriga Aktiebolag Övriga Aktiebolag
Övriga (HB, KB, gemensamhetsskogar) Övriga (HB, KB, gemensamhetsskogar)