ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Naturtypskartering)

Naturtypskarteringen_skog (0)
Tallskog Tallskog
Granskog Granskog
Barrblandskog Barrblandskog
Barrsumpskog Barrsumpskog
Lövblandad barrskog Lövblandad barrskog
Triviallövskog Triviallövskog
Ädellövskog Ädellövskog
Triviallövskog med ädellövinslag Triviallövskog med ädellövinslag
Lövsumpskog Lövsumpskog
Ungskogar inklusive hyggen Ungskogar inklusive hyggen
Skogliga impediment Skogliga impediment
Våtmark Våtmark
Limnogen eller saltpåverkad våtmark Limnogen eller saltpåverkad våtmark
Hävdad våtmark (enl. ÄoB inventeringen) Hävdad våtmark (enl. ÄoB inventeringen)
Torvtäkt Torvtäkt
Odlad mark Odlad mark
Äng (enl. ÄoB inventeringen) Äng (enl. ÄoB inventeringen)
Betesmark (enl. ÄoB inventeringen) Betesmark (enl. ÄoB inventeringen)
Substratmark Substratmark
Övrig öppen mark Övrig öppen mark
Exploaterad mark Exploaterad mark
Friluftsanläggning Friluftsanläggning
Sjöar och vattendrag Sjöar och vattendrag
Hav Hav
Sumpskogsimpediment Sumpskogsimpediment
Tallskog (saknar föreskrifter Tallskog (saknar föreskrifter
Granskog (saknar föreskrifter) Granskog (saknar föreskrifter)
Barrblandskog (saknar föreskrifter) Barrblandskog (saknar föreskrifter)
Barrsumpskog (saknar föreskrifter) Barrsumpskog (saknar föreskrifter)
Lövblandad barrskog (saknar föreskrifter) Lövblandad barrskog (saknar föreskrifter)
Triviallövskog (saknar föreskrifter) Triviallövskog (saknar föreskrifter)
Ädellövskog (saknar föreskrifter) Ädellövskog (saknar föreskrifter)
Triviallövskog med ädellövinslag (saknar föreskrifter) Triviallövskog med ädellövinslag (saknar föreskrifter)
Lövsumpskog (saknar föreskrifter) Lövsumpskog (saknar föreskrifter)
Ungskogar inklusive hyggen (saknar föreskrifter) Ungskogar inklusive hyggen (saknar föreskrifter)
Skogliga impediment (saknar föreskrifter) Skogliga impediment (saknar föreskrifter)
Sumpskogsimpediment (saknar föreskrifter) Sumpskogsimpediment (saknar föreskrifter)
Tallskog (fjällbarrskog) Tallskog (fjällbarrskog)
Granskog (fjällbarrskog) Granskog (fjällbarrskog)
Barrblandskog (fjällbarrskog) Barrblandskog (fjällbarrskog)
Lövblandad barrskog (fjällbarrskog) Lövblandad barrskog (fjällbarrskog)
Fjällbjörkskog Fjällbjörkskog
Snö och glaciär Snö och glaciär
Öppen mark i fjällen Öppen mark i fjällen
Glest träd- och buskbevuxen mark i fjällen Glest träd- och buskbevuxen mark i fjällen
Naturtypskarteringen_fjall (1)
Fjällblock- och Hällmark Fjällblock- och Hällmark
Glaciärer och permanenta snöfält Glaciärer och permanenta snöfält
Fjällhed Fjällhed
Fjälläng Fjälläng
Fjällmyr Fjällmyr
Fjällbjörkskog Fjällbjörkskog
Fjälltallskog Fjälltallskog
Fjällbarrblandskog Fjällbarrblandskog
Fjällgranskog Fjällgranskog
Lövblandad fjällbarrskog Lövblandad fjällbarrskog
Hyggen Hyggen
Vatten Vatten
Övrigt Övrigt