ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

ItemInfo

Item Information

snippet: Detta är en WMS-tjänst som tillgängliggör geografisk information från Kontinuerlig Naturtypskartering av Skyddade områden (KNAS).
summary: Detta är en WMS-tjänst som tillgängliggör geografisk information från Kontinuerlig Naturtypskartering av Skyddade områden (KNAS).
extent: [[7,53],[27,69]]
accessInformation:
thumbnail: thumbnail/thumbnail.png
typeKeywords: ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"]
description: Detta är en WMS-tjänst som tillgängliggör geografisk information från Kontinuerlig Naturtypskartering av Skyddade områden (KNAS). Tjänsten har två stycken valbara lager; Naturtypskartering för skog och Naturtypskartering för fjäll. Informationen i tjänsten uppdateras var sjätte vecka. Respektive lager har ett eget kartmanér.
licenseInfo:
catalogPath:
title: Naturtypskartering
type: Map Service
url:
tags: ["Naturtypskarteringar"]
culture: sv-SE
name: Naturtypskartering
guid: C9CE1C7E-B431-4AD1-B4D5-D35A6DE305ED
spatialReference: SWEREF99_TM