ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

ItemInfo

Item Information

snippet: Detta är en WMS-tjänst som tillgängliggör geografisk information om Natura 2000 områden i Sverige.
summary: Detta är en WMS-tjänst som tillgängliggör geografisk information om Natura 2000 områden i Sverige.
extent: [[7,54],[25,69]]
accessInformation:
thumbnail: thumbnail/thumbnail.png
typeKeywords: ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"]
description: Detta är en WMS-tjänst som tillgängliggör geografisk information om Natura 2000 områden i Sverige. Tjänsten har två stycken valbara lager, ett för habitatdirektivet och ett för fågeldirektivet. Informationen uppdateras varje vecka. Respektive lager har ett eget kartmanér.
licenseInfo:
catalogPath:
title: N2000
type: Map Service
url:
tags: ["Skyddade områden","Natura2000"]
culture: sv-SE
name: N2000
guid: 3F521EBA-62A9-4297-9B67-5FAC20E0418F
spatialReference: SWEREF99_TM