ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON | SOAP | WMS

Leder_friluftsliv (MapServer)

View In:   ArcGIS JavaScript   ArcGIS Online Map Viewer   ArcGIS Earth   ArcMap   ArcGIS Explorer

View Footprint In:   ArcGIS Online Map Viewer

Service Description: Detta är en WMS-tjänst som tillgängliggör geografisk information om leder som är av intresse för friluftslivet. Tjänsten har 2 valbara lager, LED samt STATLIG LED. Lagret LED är manérsatt med olika färg beroende på om leden är anpassad för sommar, vinter eller led på och i vatten. Statlig led visar leder som ingår i en statlig led. Lagren uppdateras vare dygn men först när samtliga för öppna data anpassade leder och anordningar inom ett skyddat område är klarmarkerade så kommer informationen att publiceras. Detta för att respektive skyddat område ska ha så komplett information som möjligt publicerat.

Map Name: Layers

Legend

All Layers and Tables

Layers: Description:

Copyright Text:

Spatial Reference: 3006  (3006)


Single Fused Map Cache: false

Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Supported Image Format Types: PNG32,PNG24,PNG,JPG,DIB,TIFF,EMF,PS,PDF,GIF,SVG,SVGZ,BMP

Document Info: Supports Dynamic Layers: false

MaxRecordCount: 1000

MaxImageHeight: 2160

MaxImageWidth: 3840

Supported Query Formats: JSON, AMF, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Datum Transformation: trueChild Resources:   Info

Supported Operations:   Export Map   Identify   QueryDomains   Find   Return Updates